Μεταφορές Φορτίων

Μεταφορές Φορτίων

Η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά φορτίων είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει.
Έχουμε τη δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης με κλάρκ, μηχανήματα έργων αλλα
και αποθηκευτικούς χώρους στη στεριά.

Μεταφορά Φορτίων serviceboats.gr