Μεταφορές λιπαντικών

Αποτελεσματική εξυπηρέτηση
Μεταφορές λιπαντικών

Η μεταφορά λιπαντικών γίνεται με σύγχρονες δεξαμενές και απόλυτη ασφάλεια
από το εξειδικευμένο μας προσωπικό. Οι παραδόσεις μας είναι πάντα άμεσες και
γίνονται με τα ταχύπλοα σκάφη μας.